Rostlinná výroba

Rostlinná výroba zajišťuje zejména krmiva pro vlastní zvířata. Z tržních plodin se pěstuje řepka olejná a žito. Vysoký podíl obhospodařované půdy tvoří trvalé travní porosty.


© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o.