O nás

Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice hospodaří v podhůří Krkonoš na osmi katastrálních územích, na výměře cca 745 ha zemědělské půdy. Podnik byl založen v roce 1992 transformací z bývalého JZD Jestřebí Batňovice. Do roku 2007 jsme chovali a odchovávali prasnice a selata, ale z důvodu špatné rentability chovu, potřebných investic a hlavně špatné výkupní ceny, jsme tento odchov opustili.
Od tohoto roku se podnik zaměřil na chov skotu plemene ČESTR. Chováme dojný skot, Krávy bez tržní produkce a býky na žír. V dojnicích máme uzavřený obrat stáda a odchováváme si jalovice pro posílení našeho dojného stáda.Mléko obchodujeme přes odbytové družstvo VIAMILK do mlékárny v Poděbradech. Žírové býky dodáváme na jatka v Hlavečníku. Již několik let také prodáváme mléko ze dvora pro naše spoluobčany a to každé Úterý a Pátek od 7.00 do 9.00 hod.  
Rostlinná výroba je zaměřena hlavně na výrobu dostatku objemových krmiv a sena. Veškerou slámu po sklizni zpracováváme do balíků, protože všechny naše chlévy jsou stlané slámou.Protože hospodaříme v nadmořské výšce 420 -640 metrů nad mořem, máme velký podíl travních porostů.
Podnik se též zapojuje do pomoci okolním zemědělcům  se sklizní obilí nebo objemových krmiv.© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o.