O nás

Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice se nachází v Královéhradeckém kraji v podhůří Krkonoš. Podnik s více než dvacetiletou tradicí hospodaří v nadmořské výšce 420-610 metrů nad mořem. Obhospodařuje cca 770 ha zemědělské půdy, která se nachází v 7 katastrálních územích.

Družstvo se zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou. Živočišná výroba je zaměřena především na pastvinách se pase stádo masných krav s telaty. Mléko se prodává jak do mlékárny, tak i ze dvora a to každé úterý a pátek vždy od 7.00 do 9.00 hodin v areálu družstva.

Rostlinná výroba zajišťuje zejména krmiva pro vlastní zvířata. Z tržních plodin se pěstuje řepka olejná a žito. Vysoký podíl obhospodařované půdy tvoří trvalé travní porosty.

Družstvo se též zabývá prováděním služeb v zemědělství.


© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o.