ZD Velké Svatoňovice

Podnik s více než dvacetiletou tradicí hospodaří v nadmořské výšce 420-610 metrů nad mořem.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba zajišťuje zejména krmiva pro vlastní zvířata. Z tržních plodin se pěstuje řepka olejná a žito. Vysoký podíl obhospodařované půdy tvoří trvalé travní porosty.

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena především na pastvinách se pase stádo masných krav s telaty. Mléko se prodává jak do mlékárny, tak i ze dvora a to každé úterý a pátek vždy od 7.00 do 9.00 hodin v areálu družstva.

© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o.